Gold SPONSOR

tronox.png

Website: Ga naar website

Tronox staat voor titaanwit: helder en duurzaam. Een product waaraan hoge eisen worden gesteld. Een product dat wordt gemaakt volgens een uitdagend proces, dat aan strenge normen moet voldoen. Onze ambitie is om mee te spelen in de top van de eredivisie. We willen toonaangevend zijn in alles wat we doen.

Alles draait om onze mensen

Respect van onze omgeving krijgen we alleen doordat we onze verantwoordelijkheid nemen op het gebied van veiligheid en milieu. Voorkeur van onze klanten krijgen we alleen doordat kwaliteit meer is dan het leveren van een topproduct. Een goede werkgever zijn we alleen doordat we mensen de ruimte  geven voor ontplooiing van hun talenten. Want bij ons draait het vooral om mensen. Mensen met een open blik, die weten wat er speelt. In de wereld om hen heen, maar ook bij hun collega’s. Door samen te werken kom je verder. Mensen met de passie om zich continu te verbeteren. Door initiatief te nemen, ontwikkelen we steeds nieuwe kennis en doen we nieuwe ervaring op. Dat is de basis voor het succes van Tronox.

Tronox in de maatschappij

We zijn ons bewust van onze rol in de maatschappij. Daar geven we dan ook op verschillende manieren invulling aan. Zo werken we actief aan het steeds duurzamer maken van ons productieproces. Dat begint ‘in huis’, waar we zo zuinig mogelijk omspringen met grondstoffen en energie. We lopen voorop in het toepassen van geavanceerde besturing van het proces, waardoor we heel efficiënt opereren. Ook gaan we de samenwerking aan met andere bedrijven. Bijvoorbeeld de stoom die we nodig hebben, maken we niet zelf maar kopen we bij onze buurman, de AVR. Energie uit huisvuil in plaats van het verbranden van aardgas. Daarmee beperken we ook de CO2 uitstoot. Een ander voorbeeld is het zoeken van nuttige toepassingen voor restmateriaal uit ons proces. We onderzoeken de mogelijkheid om het deel van onze grondstof (erts) dat we zelf niet kunnen gebruiken, om te zetten naar bouwstoffen.

In gesprek

Tronox wil ook in andere opzichten een goede buur zijn. Onze fabriek ligt in het dichtbebouwde Botlekgebied. De mensen in onze omgeving hebben er recht op te weten waar we mee bezig zijn. Daarom nemen we bijvoorbeeld deel aan de Klankbordgroep. Hierin zijn de mensen van Rozenburg in gesprek met vertegenwoordigers van omliggende bedrijven en de milieudienst DCMR. Prestaties op het gebied van veiligheid en milieu staan daarbij centraal.

Toekomst

Ook werken we samen met diverse onderwijsinstellingen in de omgeving, van basisscholen tot TU. We bieden jonge mensen graag de gelegenheid om een kijkje in de keuken te nemen of ondersteunen ze in hun opleiding, bijvoorbeeld door het aanbieden van stageplaatsen. Tronox neemt onder andere deel in het Procescollege Mainport Rotterdam, waar de operators van de toekomst het vak leren.